พิธีประดับเข็มเกียรติยศ

พิธีประดับเข็มเกียรติยศ   "สภาราชินี"  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

12 พฤศจิกายน 2561