วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

14 พฤศจิกายน 2561 

 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง