วันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ครบรอบปีที่82

      20 พฤศจิกายน 2561  ประจำปีการศึกษา 2561