วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมิอง จังหวัดตรัง

สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1