สภ.เมืองตรังให้ความรู้ด้านการจราจรและความปลอดภัย

สภ.เมืองตรังให้ความรู้ด้านการจราจรและความปลอดภัย ในการใช้รถเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

แก่นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

27 พฤศจิกายน 2561