โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง บริจาคเครื่องคอมพิเตอร์

โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง บริจาคเครื่องคอมพิเตอร์ให้แก่โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม และโรงเรียนขุนสิทธิ์

29 พฤศจิกายน 2561