ค่ายเติมคุณธรรมให้ชีวิต

ค่ายเติมคุณธรรมให้ชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561  ณ วัดถ้ำสุมะโน จังหวัดพัทลุง