ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8-10 มกราคม 2562