กิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมวันแห่งเทศกาล “ทานาบาตะ (Tanabata)” ซึ่งเป็นเทศกาลตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่มีมาแต่โบราณ ในวันเทศกาลทานาบาตะ ผู้คนจะเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆ ที่เรียกว่า “ทังซะกุ (Tanzaku)” แล้วนำไปแขวนไว้กับกิ่งไผ่เพื่ออธิษฐานขอพรจากดวงดาว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 9 กรกฎาคม 2562