กิจกรรมวันอาเซียน

วันอาเซียน 8 สิงหาคม 2562 ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน #ASEAN2019 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง