กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง