สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

13 สิงหาคม 2562