ตลาดสร้างฝัน

ตลาดสร้างฝัน เปิดขายทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังมีรายได้เสริมระหว่างเรียน