ขั้นตอนการปฏิบัติการสอบเข้ารอบห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

กิจกรรมนักเรียนแสดงมุฑิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี2562

กิจกรรมนักเรียนแสดงมุฑิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ 

ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่12 กันยายน 2562