กิจกรรมนักเรียนแสดงมุฑิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี2562

กิจกรรมนักเรียนแสดงมุฑิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ 

ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่12 กันยายน 2562