ขั้นตอนการปฏิบัติการสอบเข้ารอบห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง