รับมอบตำแหน่งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2562

รับมอบตำแหน่งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2562