ขั้นตอนการปฏิบัติการสอบเข้ารอบห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ค่าย"สภาราชินี เขียนใจให้เป็นเพลง"และค่าย"สภาราชินี ไฟฝันวรรณศิลป์"

ค่าย"สภาราชินี เขียนใจให้เป็นเพลง"และค่าย"สภาราชินี ไฟฝันวรรณศิลป์"

14 พฤศจิกายน 2562