การเสวนาวรรณกรรมและนิทรรศการศิลปะ ครบรอบ 83ปี

การเสวนาวรรณกรรมและนิทรรศการศิลปะ ครบรอบ 83ปี สภาราชินี "การผลิบานในหัวใจ"

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562