กิจกรรมวันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

กิจกรรมวันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ครบรอบ 83 ปี

19 พฤศจิกายน 2562