ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๒ ดาว

 

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๒ ดาว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562