VTR แนะนำโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ค่ายเติมคุณธรรมให้ชีวิต

ค่ายเติมคุณธรรมให้ชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ถ้ำสุมะโน จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563