VTR แนะนำโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

กิจกรรมการเขียนสารคดี

กิจกรรมการเขียนสารคดี  ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และถ้้ำเขาช้างหาย จังหวัดตรัง