กีฬาสีภายใน โรงเรียน

โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง ได้มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 โดยมีกีฬา 5 ชนิด

คือ เทเบิลเทนนิส  วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ และฟุตซอล