ร่วมกิจกรรมรด.จิตรอาสา ของมณฑนทหารบกที่ 43.

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้พานักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังจำนวน 100 คน

ไปร่วมต้อนรับคณะผู้บัญชาการรักษาดินแดน ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร ในโอกาสมาเยี่ยมชมกิจกรรม รด.จิตรอาสา ของมณฑนทหารบกที่ 43.