กีฬา-กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑาสี ขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง