บริจาคโลหิต ในโครงการ PFA ใส่ใจทุกชีวิต

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น.ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร กิตตน์อิชณน์ พนมรัตน์ ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จำนวน 66 คนไปร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ PFA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ๘๔ล้านซีซี เฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 43 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และโรงเรียนวิเชียรมาตุ ณ หอประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง