ประกาศผลการสอบรอบทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา  2561

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแผนการเรียน

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียน No paper

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียน ทั่วไป

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนภาษาจีน

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ ตัวจริง เลือกแผนใหม่

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนอังกฤษคณิต

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียน No paper

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนภาษาจีน


รายชื่อสำรอง

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บริจาคโลหิต ในโครงการ PFA ใส่ใจทุกชีวิต

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น.ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร กิตตน์อิชณน์ พนมรัตน์ ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จำนวน 66 คนไปร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ PFA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ๘๔ล้านซีซี เฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 43 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และโรงเรียนวิเชียรมาตุ ณ หอประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง