รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน

นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง