กิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร