วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ขึ้น

โดยมีท่านผู้อำนวยการ อำนาจ  แก้วรักษ์ เป็นประธาน