ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 85 รูป

ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5