ประกาศผลการสอบรอบทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา  2561

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแผนการเรียน

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียน No paper

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียน ทั่วไป

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนภาษาจีน

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ ตัวจริง เลือกแผนใหม่

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนอังกฤษคณิต

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียน No paper

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนภาษาจีน


รายชื่อสำรอง

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการ"ฟื้นฟูป่าชายหาด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี"

 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ครูกิตตน์อิชณน์  พนมรัตน์ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ"ฟื้นฟูป่าชายหาด

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 
เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี" พานักเรียนมาร่วมกิจกรรม แข่งขันเขียนเรียงความ แข่งขันแต่งคำขวัญ และไปร่วมปล่อยพันธุ์กุ้ง ปลูกป่าชายเลน