โครงการเข้าพรรษาสู่อาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมโครงการเข้าพรรษาสู่อาราม โรงเรียนสภาราชินีตรัง ณ วัดกะพังสุรินทร์