ละครสั้นภาษาจีน

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

สำหรับการแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ ในการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2