ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอน

วิชาภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษาและภาษาไทย

บัดนี้ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามรายละเอียดที่แนบ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด