ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปีการศึกษา 2562

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่