ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชานาฏศิลป์ จากเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชานาฏศิลป์ จากเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๓

คลิก