ประกาศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน จากเงินนอกงบประมาณปี 2563

ประกาศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน จากเงินนอกงบประมาณปี 2563 คลิกอ่าน