ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน และวิชาดนตรี (ดนตรีสากล) จากเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน และวิชาดนตรี (ดนตรีสากล) จากเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

คลิกอ่านข่าว