มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน และวิชาดนตรี (ดนตรีสากล) จากเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน และวิชาดนตรี (ดนตรีสากล) จากเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

คลิกอ่านข่าว