มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยและพนักงานวิทยาศาสตร์ จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยและพนักงานวิทยาศาสตร์ จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๔

อ่านประกาศ

ใบสมัคร