มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เนื้อหา

เนื้อเพลง

โรงเรียนสภาราชินีชื่อนี้หรือนี้รู้กันทั่วไป
เกียรติประวัติอันก้องเกริกไกร ภาคภูมิสมในนามพระราชทาน
โรงเรียนสภาราชินี ศิษย์มีทุกที่สอนดีมานาน
ในเมืองตรังยกย่องกล่าวขาน รู้ในผลงานแกร่งในด้านวิชา
น้ำเงิน-ขาวนี้สีเราเพริศเพราส่งสูงคุณค่า
เยาวชนจะเกิดล้ำเลิศปัญญา มีความก้าวหน้าเมื่อศึกษาอบรมอย่างดี
ทุกคนรักชาติ รักศาสน์ กษัตริย์เทิดเหนือชีวี
ชายและหญิงต่างหยิ่งด้วยเกียรติศักดิ์ศรีรู้ในหน้าที่สภาราชินีพวกเรา
ทุกคนรักชาติ รักศาสน์ กษัตริย์เทิดเหนือชีวี
ชายและหญิงต่างหยิ่งด้วยเกียรติศักดิ์ศรีรู้ในหน้าที่สภาราชินีพวกเรา